Gouden pleister voor Raard

RAARD - De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken heeft de gouden pleister uitgereikt aan dorpsbelang Raard-Bornwird. Aanleiding voor de EHBO-vereniging is de bewonderenswaardige hulp die de vele dorpsbewoners hebben verleend na het verschrikkelijke ongeval in de nacht van oud en nieuw. Sinds 2006 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO de mogelijkheid om een niet-professional […]

Gemeente Kollumerland c.a. zet in op verbetering dienstverlening

KOLLUM - Het college van B&W van de gemeente Kollumerland c.a. zet in samenspraak met het ambtelijk management in op een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij gaat het vooral om de eerstelijns contacten met burgers en bedrijven. Directe aanleiding hiervoor vormen de resultaten van een onlangs in opdracht van de Kamer van Koophandel uitgevoerd mysteryguest-onderzoek […]

Binnenstadsmanagement Dokkum van Start

DOKKUM - “De binnenstad van Dokkum heeft goud in handen, maar dan moet er wel samengewerkt worden.” Dat is de boodschap die binnenstadsmanager Olaf Busch meegeeft aan de Dokkumer ondernemers en de gemeente Dongeradeel. De werkgroep binnenstadsmanagement is in april van start gegaan met het opstellen van een projectenlijst en de eerste stappen in de uitvoering van […]

Duurzaamheidcentrum GEC opent deuren naar duurzame samenleving

Leeuwarden – Het Green Experience Centre (GEC) opent in september 2013 haar deuren in Leeuwarden. De opening valt samen met een expositie van circa 30 bedrijven, die alles op het gebied van duurzame innovaties, energiebesparing, reductie CO2 en scholing laten zien. Op 18 april jl. werd de aftrap voor het GEC gegeven door de heer […]

Finalisten vijfde editie OndernemersPrijs Noordoost Friesland bekend

DOKKUM – De drie finalisten die vrijdag 21 juni aanstaande op het terrein van het Concours Hippique Dokkum zullen strijden om de OndernemersPrijs Noordoost Friesland zijn bekend! Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek uit Veenwouden, ASN Installaties uit Dokkum en Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille, zijn door de voorselectie gekomen. Maar liefst 17 bedrijven uit regio Noordoost Friesland hadden zich aangemeld als kandidaat […]

Voorbereidingen FK Drakenbootrace Kollum in volle gang

KOLLUM – Nog vijf weken te gaan en dan vindt op zaterdag 22 juni 2013 het Fries Kampioenschap Drakenbootrace in Kollum plaats. Steeds meer teams melden zich aan om deel te nemen aan deze drakenbootrace. Het Fries Kampioenschap Drakenbootrace wordt voor de eerste keer in Fryslân georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft […]

Informatieavond Centrumplan De Westereen

DE WESTEREEN – De gemeente Dantumadiel organiseert op donderdag 23 mei a.s. een informatieavond over het centrumplan de Westereen. Tijdens deze bijeenkomst worden de inwoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De avond wordt geopend door wethouder Roelof Bos. In een korte presentatie zal hij het centrumplan bespreken en verder aangeven welke wijzigingen er […]

Feankleasterdei; “De Jacht” is ’t thema

Zaterdag 29 juni a.s. is er een nieuwe Feankleasterdei, met dit jaar als thema “De Jacht” . Op de Brink en in Veenklooster zal alles in het teken van de jacht staan, met aan het eind van de dag een groot openlucht restaurant dat een heerlijke jachtschotel op het menu heeft staan. In grote kookpotten op […]

Burgemeester Bilker voorgedragen voor herbenoeming

KOLLUM – Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. besloten om burgemeester Bearn Bilker voor te dragen voor herbenoeming. Op 16 oktober 2013 loopt de ambtstermijn van de burgemeester af. Hij heeft eerder aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. 

Fietsexcursie door Driesum en Zwagermieden

DRIESUM/ZWAGERMIEDEN – De stichting Elzegea houdt op zaterdag 1 juni van half vier tot vij uur een fietsexcursie vanuit Driesum door de Zwagermieden. Tijdens de tocht wordt aandacht gegeven aan de ontstaansgeschiedenis van de Noardlike Fryske Wâlden, waar ijs en toendra, lindebos en water elkaar afwisselden in de tijd. Tevens aandacht voor cultuur en natuur, […]