Zonnepanelen op gymnastieklokalen Dongeradeel

DOKKUM - Om de energiekosten van de gemeentelijke gebouwen te verlagen, krijgen vijf gymnastieklokalen in Dongeradeel zonnepanelen. Dat hebben burgemeester en wethouders op dinsdag 26 maart besloten. Het gaat om de gymnastieklokalen aan de Mûnebuorren in Anjum, de Ljurk, de Kapellaan en de Van Kleffensstraat in Dokkum en de Gysbert Japiksstrjitte in Ternaard.

Vrijwilligers dorpshuis de Pipegael onderscheiden

DAMWALD - Op zaterdag 30 maart reikte wethouder Ronald Dijksterhuis de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar 2012’ uit aan alle vrijwilligers van dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld. Deze jaarlijkse onderscheiding is bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die zich op een uitzonderlijke wijze en gedurende een langere periode vrijwillig hebben ingezet voor de medemens, […]

Concert Giusto blazersensemble op De Kruidhof

BUITENPOST РOp zondag 7 april, tijdens het museumweekend, sluit Giusto blazersensemble uit Den Haag haar jaarlijkse repetitieweekend af met een concert in het tuincaf̩ van De Kruidhof. De toegang tot de tuinen en het concert zijn gratis. Het concert begint om 15.00 uur.

Stinzenwandeling tijdens recreatierondje In Achtkarspelen

BUITENPOST – Op maandag 1 april doen De Kruidhof en het IJstijdenmuseum weer mee aan het jaarlijkse recreatierondje Achtkarspelen van VVV Lauwersland. Om 14.00 uur verzorgt De Kruidhof een gratis wandeling met een gids voor haar bezoekers. Tijdens de rondleiding krijgt u verhalen van bijzondere voorjaarsbloeiers te horen.

Opening kunstexpositie Anke Kuypers tijdens museumweekend op De Kruidhof

BUITENPOST – In het museumweekend op 6 en 7 april 2013 opent De Kruidhof haar deuren weer voor een boeiend seizoen vol evenementen en workshops. In 2013 is in het tuincafé bijzonder fotowerk te zien van beeldend kunstenares Anke Kuypers uit Boelenslaan. En in de tuinen maakte zij een aantal tijdelijke installaties. Op 6 april […]

Stekje ‘de spitplaats’ opnieuw opgetrokken uit turf

 FEANWALDEN – Het bankje ‘de spitsplaats’ van ontwerpster Nynke Rixt Jukema in gebied Oer de Wiel bij Feanwâlden is opnieuw opgetrokken uit turf. Het was altijd de bedoeling om het bankje in turf uit te voeren, maar destijds was turf nergens verkrijgbaar en moest het bankje noodgedwongen uitgevoerd worden in plaggen. De bijna honderd jaar […]

Oranje strik voor Stichting Stadsfeesten

DOKKUM - Burgemeester Marga Waanders overhandigde op dinsdagochtend 26 maart de oranje strik aan Stichting Stadsfeesten Dokkum. De oranje strik is in het leven geroepen door het Nationaal Comité Inhuldiging en is bedoeld om de meest bijzondere initiatieven voor Koninginnedag te belonen.

Compostactie Dongeradeel groot succes

DOKKUM - Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart was de jaarlijkse compostactie van de gemeente Dongeradeel. De gemeente bood haar inwoners de mogelijkheid om gratis compost op te halen. De belangstelling voor deze natuurlijke bodemverbeteraar was groot. Er is in totaal zo’n 130 m3 compost opgehaald.

Uitbreiding activiteiten stichting NFLS

MARRUM - Vanaf dit voorjaar zal de St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij beginnen met het landelijk uitdragen van wat zij ziet als een van haar belangrijkste doelstellingen, het promoten van Noordoost-Friesland als landstreek, met inzet van het Dokkumer Lokaaltje. De campagne is tevens onderdeel van een promotie voor het boek over de geschiedenis van de historische […]