Friezen en Vlamingen geven streekproducten een verhaal

DOKKUM – Op 25 en 26 september komen Vlaamse plattelandsondernemers uit de regio Meetjesland-Leie & Schelde naar Noordoost-Fryslân. Het is de start van een internationaal samenwerkingsproject tussen de ondernemers in deze gebieden. Het project ‘Hoeve- en Streekproducten MET een verhaal’ is de aanleiding. Ondernemers nemen een kijkje in elkaars streekproducten. Het tegenbezoek van ondernemers uit […]

Dongeradeel zet in op aanvraag Waddenfonds

DOKKUM – Dongeradeel maakt als een van de eerste gemeenten bekend dat zij een aanvraag gaat doen bij het Waddenfonds van bijna €20 miljoen. Dit geld is bedoeld voor een cluster van projecten, waarvan het project Súd Ie de grootste is. De andere onderdelen zijn Waterfront Dokkum, de herinrichting van de Bochtjesplaat en het ontsluiten […]

Koopstromenonderzoek Dokkum: ‘Maak sterker, wat sterk is!’

DOKKUM – Dongeradeel bundelt haar krachten voor een stevige positie van winkelstad Dokkum, onder het motto: ‘Datgene wat sterk is, verder versterken.’ De gemeente Dongeradeel heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van winkelstad Dokkum. Over de uitkomsten van dit koopstromenonderzoek is de gemeente in gesprek gegaan met belanghebbende partijen. Samen zijn er vervolgens […]

GEEN AZC IN DONGERADEEL

DOKKUM – Er komt geen asielzoekerscentrum in de gemeente Dongeradeel. Het aantal asielzoekers waar onderdak aan moet worden geboden, neemt in hoog tempo af. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom aangegeven dat Dongeradeel definitief is afgevallen als vestigingsplaats voor een asielzoekerscentrum.

Revitalisering De Swette van start

FEANWALDEN – De gemeente Dantumadiel is begonnen met het opknappen van bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De wegen, inritten, het openbaar groen en de openbare verlichting worden aangepakt. Verder wordt een keerlus aangebracht aan de oostkant van het bedrijventerrein.  In de huidige situatie ondervinden de bewoners van de Swette af en toe hinder van vrachtverkeer […]

Kuorke Dokkum foar meer projecten

DOKKUM – Dongeradeel zet het Kuorke Dokkum in om zoveel mogelijk projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost te kunnen realiseren. ‘De financiële middelen zijn schaars en daarom moeten we op een creatieve manier proberen het meeste uit de beschikbare middelen te halen. ‘Met het Kuorke Dokkum onderzoeken we hoe we door projecten op elkaar af […]