Commissie: burgerinitiatief BetterAs terecht niet geagendeerd

REGIO – Provinciale Staten (PS) van Fryslân hebben in mei 2012 terecht besloten het burgerinitiatief van de Stichting BetterAs niet te agenderen. Met dit advies komt de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften en klachten van de provincie Fryslân (hierna genoemd bezwarencommissie). De Stichting BetterAs heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van PS om het burgerinitiatief […]

Vereniging viert jubileum met open boerderijendag

REGIO – Op zaterdag 8 september 2012 zetten twaalf boerderijen in Noordoost-Fryslân de deuren open voor publiek. Ze doen dit in het kader van het tienjarige bestaan van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen. Tijdens deze dag is het mogelijk melkrobots aan het werk te zien, kalfjes te aaien, […]

Dokkum opnieuw unieke tulpenstad!

DOKKUM – Dokkum Tulpenstad krijgt een vervolg! Dit is besloten na het grote succes van Dokkum Tulpenstad deze lente. In het voorjaar van 2013 wordt het bolwerk van Dokkum weer een kleurenpracht, maar nu met nog veel meer verschillende soorten en maten tulpen. Maar liefst 240.000 tulpen sieren deze lente de prachtige historische bolwerken van […]

Friese watersportinfo nu ook in app

FRYSLÂN – Watersporters opgelet: er is een applicatie beschikbaar over de watersport in Fryslân. In de app ‘Watersport’ staat praktische informatie over brugtijden, zwemlocaties en de regels op het water. Via een fotowedstrijd is een waterdichte camera te winnen. De provincie Fryslân wil hiermee actuele informatie bieden aan pleziervaarders.