Onderzoek naar flora en fauna in coulisselandschap

REGIO – Dit voorjaar is een onderzoek gestart naar de flora en fauna in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Het doel is in kaart te brengen welke bijzondere dieren en planten er in de elzensingels en dykswallen (houtwallen) leven. Ook moet duidelijk worden of de aanwezigheid van bepaalde dier- of plantensoorten  samenhangt met […]

Dokkum pakt winkelleegstand aan.

Voorbeeld voor de rest van het land. Vrijdagmiddag 6 juli om 13.30 uur geeft Burgemeester Waanders op de Breedstraat het startschot voor een uniek project in het centrum van Dokkum. Bij dit project met als titel ‘Dwars Door Dokkum’ hebben bedrijfsleven en onderwijs met elkaar samengewerkt. Met als doelen leegstaande winkelpanden weer een functie geven […]

Friestalig openluchtspektakel in Jistrum

JISTRUM – In september brengt stichting ‘Sjoch! Hebeca’ een Friestalig openluchtspektakel. Dit spektakel vindt plaats in de Broekpolder bij Jistrum aan het Bergumermeer. De cast bestaat uit Friese topacteurs als Peter Tuinman, Hilly Harms en Tet Rozendal. Muziekvereniging en Fanfare Joost Wiersma zorgt voor live muziek. De stichting vroeg subsidie aan bij de provincie via […]

Veel agrarische interesse voor project ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’

REGIO – In een raadszaal vol leden van de agrarische natuurvereniging Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel opende wethouder Bos maandag de informatiebijeenkomst van het project ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’. Wethouder Bos is enthousiast over dit project dat goed past bij de nieuwe duurzaamheidsvisie van de gemeente. Gjalt Benedictus, bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, geeft […]

oldtimerfestival twijzelerheide maakt datum bekend

DE WESTEREEN – Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt in Twijzelerheide het Oldtimerfestival gehouden.Op zaterdag 1 september staat het dorp weer in het teken van het gezelligste oldtimerfestival van het noorden, bij de vorige editie mochten we 5000 bezoekers ontvangen. Op het terrein van Gerke van der Land aan het Wyldpaed Oost worden tussen de […]

Hotel Café Restaurant de Posthoorn winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2012!

DOKKUM – Na een intensieve selectieprocedure en een spannende finaleavond op 22 juni 2012, zijn de dames Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum door de jury verkozen als winnaar van de vierde OndernemersPrijs in Noordoost Friesland en liet daarmee de heer Hille Vellema van […]

DE WESTEREEN – De fantastische 2e plaats van Lieuwe Westra in Parijs-Nice werd op de website van de Telegraaf verkozen tot ‘Lotto Sportmoment van de maand’ maart. De bijbehorende waardecheque van 2.000 euro schonk Lieuwe aan de jeugdopleiding van WV Otto Ebbens. Door het drukke programma van Lieuwe vond pas maandag 18 juni de officiële […]

Asbest van staldak, zonnepanelen erop

EASTERMAR – De asbestplaten op de ligboxenstal van melkveehouder Jurjen de Jong uit Eastermar zijn onlangs verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe golfplaten bevestigd met daarop 90 zonnepanelen. De Jong is de eerste deelnemer aan het project Skjin en Enerzjy Neutraal, een initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Maandagochtend 18 juni namen […]