Stichting voor natuurbeheer boerenland Noordelijke Friese Wouden

REGIO – Het beheer van natuur op agrarisch land in de Noordelijke Friese Wouden krijgt een impuls. De Stichting Particulier Natuurbeheer Noardlike Fryske Wâlden wil in de regio Noordoost-Fryslân grond  verwerven en uitgeven aan leden van agrarische natuurverenigingen voor particulier natuurbeheer. Daarmee wil de stichting natuurdoelen realiseren. De stichting is deze week officieel van start […]

Dantumadiel zet in op duurzaamheid

DAMWALD – Op 24 april jl. heeft de gemeenteraad van Dantumadiel de duurzaamheidsvisie vastgesteld. In deze visie staat dat in elk onderdeel van het gemeentelijk beleid duurzaamheid als randvoorwaarde wordt meegenomen. In de visie staat ook per thema de wijze waarop dit moet gebeuren en benoemt ruim 20 concrete actiepunten voor de komende jaren. Deze […]

Samenwerking Dongeradeel, Dantumadiel en Dokkumer uitzendbureaus

DOKKUM – Kunnen uitzendbureaus als commerciële partij en gemeenten doeltreffend samenwerken bij het vinden van tijdelijk werk voor mensen in de bijstand? Die vraag stond centraal tijdens een verkennende bijeenkomst eind vorig jaar tussen de gemeente Dongeradeel en diverse uitzendbureaus uit Dokkum. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moesten enkele condities worden bekeken, waaronder financiële […]

Dongeradeel brengt koopstromen Dokkum in beeld

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van winkelstad Dokkum. Met de uitkomsten van het koopstromenonderzoek wil de gemeente in samenspraak met belanghebbende partijen in de stad maatregelen nemen voor het versterken van het centrum. Duidelijk is dat er sprake is van leegstand in de binnenstad, maar dat Dokkum […]

Dongeradeel krijgt nieuw bestemmingsplan Bûtengebiet

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel krijgt één nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Aan dit plan is geruime tijd gewerkt. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ en de bijbehorende notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage’ liggen tot en met 30 mei op het gemeentehuis ter inzage. Op 8 mei organiseert de gemeente een informatieavond over het […]