Seventies feeling bij Asteriks dankzij hardrockers ’77

LEEUWARDEN – ‘77 tourt dit voorjaar door Nederland en speelt 6 april bij Podium Asteriks. De Spanjaarden trakteren op de sfeer van AC/DC van de oude held Bon Scott. Black Bottle Riot doet hier een flinke schep bovenop. Support is van Downbeat Maestro’s. De deuren gaan open om 20.00 uur. De entree is vijf euro. […]

Streekagenda’s: de toekomst van het platteland

REGIO – Geld, kennis en menskracht samenbrengen en slimmer inzetten door efficiënter, met minder overlegstructuren, samen te werken. Projecten in de plattelandsregio’s moeten sneller tot uitvoering komen. Werken met een agenda per streek biedt die kans. Provincie, gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties gaan hiermee aan de slag.

Paaspuzzeltocht in de Sûkerei

DAMWÂLD – Tijdens de paasdagen organiseert de Sûkerei een paaspuzzeltocht voor de bern die deze tijdens de rondleiding door het museum kunnen oplossen. Uiteraard mogen de bern de puzzel ook zelf proberen op te lossen terwijl U geniet van een kopje cichoreikoffie. Voor iedereen die de puzzel oplost ligt er een kleine attentie te wachten […]

Reclameregels voor beschermd stads- en dorpsgezicht Dongeradeel

DOKKUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft beleidsregels opgesteld voor reclame-uitingen in de beschermde dorpsgezichten en het stadsgezicht. Het gaat om regels voor het plaatsen van onder andere gevelreclame, reclameborden en vlaggen. De gemeente wil hiermee de kwaliteit van de monumentale omgeving in de beschermde dorpskernen en het stadscentrum […]

Praat mee over de toekomst van Kollumerland c.a., uw toekomst!

KOLLUM – De Gemeente Kollumerland c.a. gaat in gesprek met inwoners, instellingen en bedrijven over de (bestuurlijke) toekomst van de gemeente. In april worden drie inwonersavonden georganiseerd op locaties in Kollum, Burum en Kollumerzwaag. Het doel van de avonden is om reacties te vragen op de drie toekomstscenario’s die de gemeente momenteel laat onderzoeken.

Eerste kievitsei in Kollumerland c.a.

KOLLUM/WESTERGEEST – Op zondag 11 maart 2012 is om 07.07 uur het eerste kievitsei van de gemeente Kollumerland c.a. gevonden door de heer Wieger Andries Wouda uit Ee (geb.datum 11-11-1989). De heer Wouda vond het ei aan de Beintemawei bij Westergeest. De vondst werd direct per sms aangemeld. Na een sms bericht terug heeft Wouda […]

Algemene vergadering Fries Jeugd Parlement een succes.

LEEUWARDEN – Vandaag is in het Provinciehuis Friesland te Leeuwarden de algemene vergadering van het Friese Jeugd Parlement. Leerlingen van 9 scholen uit de provincie Friesland vergaderen en debatteren vandaag intensief over de voorstellen die in drie dagen  zijn opgesteld met de garantie dat het inderdaad gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld met de hulp van sponsoren, […]

Dongeradeel deelt visie provincie over herindeling

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel is het met de provincie eens dat herindeling in Noordoost Fryslân van belang is voor versterking van de bestuurskracht. Burgemeester en wethouders zijn bereid aan de slag te gaan om te komen tot één gemeente met Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Dat schrijven B en W in […]

Dertien ‘Dwaande-ambassadeurs’ voor Noordoost Fryslân

TWIJZEL – De regiomarketingcamapagne Dwaande in Noordoost Fryslân krijgt steeds meer vorm. Dertien toonaangevende bedrijven in de regio hebben dinsdag 6 maart een handtekening onder een contract gezet waarmee ze ‘Dwaande-ambassadeur’ zijn geworden. Samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel zijn ze bereid de schouders onder Noordoost Fryslân zetten.