Informatieavond over comfortabel wonen met minder energie

DAMWALD/DOKKUM – Welke mogelijkheden zijn er om woningen energiezuiniger te maken? Goed Bezig, een consortium van regionale bedrijven die alle gespecialiseerd zijn in energiebesparende maatregelen, organiseert donderdagavond 19 januari 2012 in Holwerd een informatieavond over dit onderwerp.

Het waddengebied ook in de toekomst veilig

DOKKUM – De bodem daalt, de zeespiegel stijgt. Hoe houden we droge voeten? En verdrinkt de Waddenzee in de toekomst? Waterveiligheid en klimaat staan woensdag 18 januari 2012 centraal op de eerste ‘oogstdag’ van Deltaprogramma Waddengebied, in het PostPlaza te Leeuwarden.

‘Volledige kap is eens per 21 jaar nodig’

REGIO – Het is een vreemd gezicht: een elzensingel of boomwal die volledig is gekapt. Is dat wel een goede zaak, vragen veel inwoners in Noordoost Fryslân zich af. “De boeren in de Noardlike Fryske Wâlden zorgen voor onderhoud van het landschap. Eens per 21 jaar is het nodig om een boomsingel geheel af te […]

Beperkte overlast hoogwater in Dokkum

DOKKUM – Op enkele plekken in Dokkum is sprake van wateroverlast door de hoge waterstanden van de Friese boezem. De overlast blijft tot nu toe beperkt tot flinke waterplassen in verschillende straten. Er bestaat op dit moment geen gevaar voor woningen langs het water. Wel is de gemeente Dongeradeel uit voorzorg begonnen met het vullen […]