Dongeradeel krijgt ‘sweefboeken’

DOKKUM – De raadsleden van de gemeente Dongeradeel hebben donderdagavond 22 december 2011 tijdens de raadsvergadering zogenaamde Friese ‘sweefboeken’ gekregen. Het initiatief komt van de wethouders Sicco Boorsma en Pytsje De Graaf in het kader van het Friese taalbeleid en cultuur. De boeken worden aangeboden door de KFFB, de Kristlik Fryske Folks bibleteek. 

Minister Schultz van Haegen tekent convenant vaarwegen met gedeputeerden Groningen en Fryslân

Minister Schultz van Haegen heeft met gedeputeerde Sietske Poepjes van Fryslân en Mark Boumans van Groningen het convenant over de Fries/Groningse vaarwegen ondertekend. Mark Boumans was niet bij de officiële ondertekening op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanwezig. Hij zette zijn handtekening in Groningen. Met de ondertekening zijn  de kanalen eigendom geworden van het Rijk. […]

Vrij parkeren tussen kerst en oud en nieuw

DOKKUM – Tussen 27 december 2011 en 2 januari 2012 kan er in Dokkum vrij geparkeerd worden. Vanwege de kans op vuurwerkschade heeft de gemeente besloten de parkeerautomaten in deze periode te beschermen met vuurwerkkappen. Hiermee wordt voorkomen dat parkeerautomaten door vuurwerkvandalisme vervangen moeten worden, wat veel geld kost.

Fryslân donkerste provincie van Nederland

FRYSLÂN – De provincie Fryslân is van de tot nu toe gemeten provincies, met afstand de donkerste provincie van Nederland. Het donkerste gebied in Fryslân, rond de Waddenzee gelegen, kan zich in sterrenpracht meten met de beste locaties van Europa. Ook gebieden ten zuiden van Franeker en de Fryske Wâlden zijn zeer donkere gebieden. 

Dongeradeel en WoonFriesland ondertekenen koopovereenkomst bouwpercelen Trije Terpen

DOKKUM – Maandag 19 december ondertekenen directeur-bestuurder Frans Kooiker van woningcorporatie WoonFriesland en wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel de koopovereenkomst voor de afname van bouwrijpe grond in De Trije Terpen te Dokkum. Hierin wordt de gefaseerde overdracht van bouwgrond van de gemeente Dongeradeel aan WoonFriesland geregeld. Op de bouwpercelen in uitbreidingsplan […]

Wetsus start eigen masteropleiding watertechnologie

Fryslân heeft er volgend studiejaar een eigen universitaire researchopleiding bij. Het gaat om de masteropleiding watertechnologie, die wordt aangeboden  bij het watertechnologisch topinstituut Wetsus in Leeuwarden. Doel is dat in september 2012  twintig eerstejaarsstudenten aan de opleiding beginnen. 

Thialf gaat weer voor wereldtop

HEERENVEEN – Een hagelnieuw Thialf moet Nederland weer de snelste en duurzaamste laaglandbaan ter wereld opleveren. Een nieuwe generatie topsportaccommodatie op Olympisch niveau. Zowel Gedeputeerde Staten van Fryslân als burgemeester en wethouders van Heerenveen kozen dinsdag 13 december voor een nieuw stadion bij het Abe Lenstra stadion. Op een plek waar Thialf klaar is voor […]

Sterke gemeenten in een sterke provincie.

Visie toekomst gemeentelijke indeling Noord-Fryslân vastgesteld. REGIO -Gedeputeerde Staten hebben hun visie op toekomstbestendige lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân vastgesteld. De visie is ondermeer het resultaat van gevoerde gesprekken met betrokken gemeenten. Deze gesprekken zijn gestart naar aanleiding van de presentatie van het adviesrapport “Meer burger, minder bestuur”. Dit rapport is maart 2011 opgeleverd door de […]

Geld Cultuurfonds voor klassiek festival en jong talent

De Stichting MuzThinc krijgt 10.000 euro subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân voor de tweede editie van het klassiek festival CityProms in Leeuwarden. Vanuit het Dames Tiemersma Fonds is 13.543 euro toegekend voor talentontwikkeling. In totaal heeft het bestuur van het fonds aan 35 projecten 71.333 euro toegekend.