Dorpen Noordoost Fryslân krijgen opknapbeurt

REGIO – Een aantal dorpen in Noordoost Fryslân krijgt een flinke opknapbeurt. Eén daarvan is Feankleaster. De gemeente Kollumerland c.a. en de dorpsbewoners bedachten een plan voor het verbeteren van het dorp. Het plan heeft ruime aandacht voor toerisme en recreatie en de historie van Feankleaster.  De gemeente vroeg voor het project subsidie aan bij […]

Historische statenzaal weer in gebruik

FRYSLÂN – Woensdag 30 november nemen Provinciale Staten van Fryslân hun oude statenzaal weer officieel in gebruik. Op die dag is de eerste statenvergadering sinds de recente verhuizing van de provinciale organisatie naar de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Provinciale Staten nemen woensdag onder meer besluiten over het Provinciaal Inpassings Plan N381 en over het Project Friese […]

Nieuwe afspraken tussen Rijk en provincies over vaarwegen

FRYSÂN - Het Rijk en de provincies Fryslân en Groningen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Het Prinses Margrietkanaal (Fryslân) en het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (beide in Groningen) worden eigendom van het Rijk. Het Rijk wordt nu verantwoordelijk om deze hoofdvaarweg op orde te houden. De belangrijkste zijtakken van […]

Kollumerland knapt bedrijventerrein De Rijd op

KOLLUM – Bedrijventerrein De Rijd in Kollum krijgt een opknapbeurt. Het terrein, waarop verschillende grote en kleine bedrijven zijn gevestigd, is in 1967 aangelegd. De toegangsweg is inmiddels aangepakt en de trailerhelling wordt vervangen. De gemeente Kollumerland c.a. verbetert daarnaast de omgeving, waarbij er ook nieuwe aanlegplaatsen langs het water komen.

Feanwâlden Foarút

FEANWALDEN – De komende tijd gaat de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. samen met de gemeente aan de slag om de ‘Routekaart naar vitale dorpen‘ uit te voeren.

E-college voor een sterke energiesector

FRYSLÂN – Het Energy College (E-college) is vanochtend van start gegaan. De noordelijke ROC’s en AOC’s doen er aan mee. En ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, VNO-NCW, MKB-Noord. Samen met de noordelijke provincies en de stichting Energy Valley gaan ze E-college verder ontwikkelen.  Het E-college richt zich met name op het MBO. Ook zorgt het […]