Provincie en CJIB gaan intensiever samenwerken

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat voortaan overtredingen zelf aanleveren bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voorheen deed de politie dit. Gedeputeerde Sietske Poepjes:“ in de vorm van een samenwerkingspilot besteden we onze dwangsommen uit aan het CJIB. Zij zijn goed in staat om voor ons de incassozaken te doen. “

Expo Noordoost Fryslân, grootste editie in haar geschiedenis!

DOKKUM – De opbouw van het grootste plattelandsevenement van Friesland is van start gegaan; Expo Noordoost Fryslân! Vorige week is gestart met het verdelen van rijplaten over het evenementen terrein aan het Harddraverspark in Dokkum. Deze week worden de grote aluhallen opgebouwd. Het enorme tentencomplex zal ruimte bieden aan de ruim 140 standhouders die zich […]

Tút-en-derút-strook voor basisschool IJlst

IJLST – Basisschool De Kogge In IJlst heeft sinds kort een zogenaamde tút-en-derút-strook. Hier kunnen ouders hun kinderen met de auto afzetten en ophalen. Parkeren is niet toegestaan. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende de strook vandaag officieel. Het doel ervan is om een veilige schoolomgeving te creëren.

Hoofdverdragen Europese Unie nu ook in het Fries

LEEUWARDEN – De twee belangrijkste Europese verdragen zijn vanaf dinsdag in de Friese taal te raadplegen. Commissaris van de Koningin John Jorritsma en de Nederlandse ambassadeur Henne Schuwer bieden de Friese versie van het Verdrag van Lissabon dan in Brussel aan. Dit gebeurt ook met het EU-Werkingsverdrag. In het Verdrag van Lissabon staat dat vertaling […]

Werk aan Noordwesttangent is begonnen

REGIO – Met het vlak maken van een bult zand op een kraan heeft de kersverse gedeputeerde Sietske Poepjes het officieel gemaakt: het werk aan de Noordwesttangent is begonnen. Samen met de opdrachtnemer gaf zij donderdag 22 september het startsein. “Mijn eerste handeling als gedeputeerde, dat voelt goed. Net als de eerste schop in de […]

Kollum krijgt extra parkeergelegenheid

KOLLUM – De gemeente Kollumerland c.a. is gestart met de aanleg van extra parkeerplaatsen langs de Waling Dykstrastrjitte en het aansluitende grote parkeerterrein naast de Halbertsmaflat in Kollum. In totaal komt er voor ongeveer 20 auto’s parkeergelegenheid bij. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Pijnacker uit Kollum.

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING VOOR DOKKUM-WEST

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil een stedenbouwkundige verkenning voor de westkant van Dokkum uit laten voeren. De gemeente wil hiermee meer inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn voor een ruimtelijke invulling van het gebied ten westen van de Woudhorne tussen de Woudvaart en de Dokkumer Ee en het gebied ten noorden van de […]

MEER EERLIJKE HANDEL IN DONGERADEEL

DOKKUM – Het college van Dongeradeel wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van eerlijke handel in de gemeente en stelt daarom aan de gemeenteraad voor te streven naar de titel Fairtrade gemeente. Het streven naar meer eerlijke handel is één van de acht VN millenniumdoelen. Als millenniumgemeente zet de gemeente zet zich al […]

Einde aan een slepende natuurdiscussie met het Rijk

FRYSLÂN – Vorig jaar oktober verbrak de Staatssecretaris Bleker de bestaande natuurafspraken met Provincies. Er moest een nieuw bestuursakkoord komen. Een jaar lang lag het werk voor natuur nagenoeg stil. Gisteravond is een nieuw bestuursakkoord gesloten. Nu pakt de provincie de nieuwe uitdaging snel op. Onderdeel van de nieuwe afspraak is dat het rijk bevoegdheden […]

Sietske Poepjes nieuwe CDA gedeputeerde van Fryslân

FRYSLÂN – Sietske Poepjes wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde van Fryslân. Sietske Poepjes, 32 jaar, wordt de jongste gedeputeerde van Nederland. “Ik zie het als een uitdaging en heb er ontzettend veel zin in. Ik wil samen met mijn collega gedeputeerden en Provinciale Staten gaan voor een beter Fryslân. “ Vanochtend werd ze door […]