Nieuwe adjunct-griffier voor Provinciale Staten

FRYSLÂN – Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 juli mevrouw Jannie Plender- Graafstra benoemd tot adjunct-griffier. De adjunct-griffier vervangt de statengriffier, de heer Alwin Oortgiesen bij diens afwezigheid en is werkzaam bij de statengriffie, de ondersteunende afdeling van Provinciale Staten. Haar voorgangster, Geeske Kraak, vertrok in mei naar de ambtelijke organisatie voor een […]

De Frosk blijft mogelijk toch open

DE WESTEREEN – Het college van B&W van de gemeente Dantumadiel stelt de gemeenteraad toch voor om zwembad de Frosk in de Westereen te laten overnemen door Conegroup Exploitaties. Eerder leek het er op dat het bad vanwege de hoge kosten gesloten zou worden. Een nieuw bod van Conegroup op het zwembad heeft de partijen […]

‘Grien Manifest Fryslân’ heeft motto ‘Wát je doet, doe dat goed’

REGIO – De Provinciale Commissie voor het landelijk gebied (PCLG) heeft voorstellen gedaan hoe om te gaan met de doelen voor het landelijk gebied in tijden van financiële krapte. Dit met als motto ‘Wát je doet, doe dat goed’. De PCLG is een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten met vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske […]

37 zienswijzen op plannen N381 Drachten – Drentse grens

DRACHTEN – De periode van inzage voor het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) en Visie Ontwerp Inrichtingsplan voor de N381 Drachten – Drentse grens is voorbij. Tot en met maandag 4 juli 2011 kon men zienswijzen op het OPIP en reacties op het Inrichtingsplan indienen. Er zijn 37 zienswijzen en zes adviezen ingediend. Op de Visie […]

Eerste school in Dronryp krijgt verkeersveiligheidslabel

DRONRIJP – De katholieke basisschool Sint Radbodus uit Dronryp kreeg vanochtend van verkeersgedeputeerde Sjoerd Galema het verkeersveiligheidslabel. De school verdient dit label omdat ze veel aan verkeersveiligheid doen. Van verkeerslessen tot aan oversteekouders. Van verkeersactiviteiten voor de hele school tot het verkeersveilig inrichten van de omgeving van de school.

Recherche houdt vier verdachten aan in beleggingsfraudezaak

REGIO – Dinsdag 5 juli heeft de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON), onder leiding van het Openbaar Ministerie Zwolle-Almelo, vier verdachten aangehouden voor verduistering en/of oplichting in een grootschalige beleggingsfraudezaak waarbij gedupeerden voor twee miljoen werden opgelicht.

Subsidie voor advies energiebesparing

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil energiebesparende maatregelen in bestaande woningen stimuleren. Het college heeft daarom de tijdelijke subsidieregeling ‘Maatwerkadvies bestaande woningen’ vastgesteld. Eigenaren van woningen in de gemeente Dongeradeel kunnen door deze regeling subsidie aanvragen voor het opstellen van een maatwerkadvies. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat het advies door een erkend adviseur […]