Excursie ‘Nachtleven’in Driesum

DRIESUM – IVN Noordoost-Friesland houdt altijd excursies over diverse onderwerpen. Een heel bijzondere excursie is de excursie in Driesum over “Nachtleven”. Tijdens uw tocht over Rinsma State hoort en ziet u vleermuizen. Zij zijn dan op zoek naar insekten. Ze horen bij elkaar, want de ene is voedsel voor de andere. Vleermuizen kunnen per nacht […]

Fryslân opent eerste landbouwpad van Nederland

GORREDIJK/tERWISPEL – Fryslân heeft de primeur met het eerste landbouwpad van Nederland. Vanmiddag openden gedeputeerde Sjoerd Galema en wethouder Wietze Kooistra van gemeente Opsterland het eerste landbouwpad van Nederland. Het pad ligt langs de weg tussen Terwispel en Gorredijk (N392). De speciale rijstrook is voor tractors en ander traag verkeer, zoals SRV-wagens en brommobielen. Het […]

Internationaal succes voor Fries filmpje Verwijsindex

FRYSLÂN – Nieuw-Zeeland gebruikt nu ook een in Fryslân ontwikkeld filmpje over de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem voor professionals zoals hulpverleners en onderwijzers. Als zij zich zorgen maken over een kind of jongere (tot 23 jaar), noteren zij dit in de Verwijsindex. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen. De provincie Fryslân liet, in […]

Aanbesteding Leerlingen- en WMO-vervoer in Noordoost Friesland

REGIO – Taxicentrale Waaksma gaat het leerlingenvervoer leveren binnen de Noordoost Friese gemeenten. Voor wat betreft het WMO-vervoer is dit gegund aan Connexxion Taxi Services B.V. Dit is de uitkomst van de Europese aanbesteding in opdracht van de colleges van B&W van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog  Voor het Leerlingenvervoer […]

Miljoen voor opknappen van monumenten

DOKKUM – Voor het restaureren van monumenten is dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Zes ton hiervan gaat naar het opknappen van kerken, in het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft dit vandaag bekendgemaakt in Dokkum. Daar was de afsluiting van de restauratie van de molen Zeldenrust.

Communicatieprotocol REC ondertekent

HARLINGEN – Het zoveel mogelijk vooraf informeren van burgers over bijzondere gebeurtenissen bij de REC in Harlingen. Burgers zo snel mogelijk informeren nadat er bijvoorbeeld stoom moet worden afgeblazen of iets anders is gebeurd. Dat is het doel van het communicatieprotocol dat Omrin, gemeente Harlingen en provincie Fryslân hebben ondertekend. Het protocol zorgt ervoor dat […]

Nanne & Ankie presenteren Esperanto-cd in Kopenhagen

BURGUM/KOPENHAGEN – Op zondag 24 juli 2011 presenteren Nanne & Ankie op het 96e Esperanto Wereld Congres in Kopenhagen hun nieuwe Esperanto cd “Duope”. Het Universala Kongreso (wereldkongres – ‘UK’), is het Esperanto Wereld Congres dat dit jaar in Kopenhagen wordt gehouden van 23 tot en met 30 juli.

Nieuw!! De Sûkerei als trouwlocatie.

DAMWÂLD – Donderdag 21 juli zal er voor de eerste keer een trouwplechtigheid plaatsvinden in de Sûkerei. ’s Middags worden de gasten ontvangen door de vrijwilligers van de Sûkerei, die op verzoek van het bruidspaar in “oude kleding” acte de presence zullen geven, en door de ambtenaar van de burgelijke stand die het huwelijk zal […]