Regio en onderwijs werken samen aan ‘kennisagenda voor Noordoost Fryslân’

FEANWÂLDEN – Op woensdag 29 juni spraken de regio Noordoost Fryslân en vertegenwoordigers van de NHL, het AOC, het ROC Fryslân, Van Hall Larenstein onder leiding van Cees Kwakernaak (Alterra) met elkaar. Doel van het gesprek was om de kennisvragen van de regio en het kennisaanbod van het onderwijs om gezamenlijk te komen tot de […]

Skoallegroep Nije Gaast wol Frysk foech foar alle dosinten

REGIO – Alle dosinten dy’t wurkje by de skoalleferiening Nije Gaast moatte it foech foar it Frysk helje. Se moatte betûft wêze yn it lesjaan yn it Frysk en mei it Frysk as ynstruksjetaal. Dat wol it bestjoer fan de koepelorganisaasje Nije Gaast, mei skoallen yn it kristlik en algemien-iepenbier ûnderwiis yn de gemeenten Gasterlân-Sleat […]

Provincie zeilt scherp aan de wind in uitvoering ambities

FRYSLAN – De Fryske Mienskip kan ook de komende jaren rekenen op steun van de provincie. Er wordt voor € 105 miljoen geïnvesteerd. Dat staat in ‘Koersvast, met nieuw realisme’ Daarin geeft het college van Gedeputeerde Staten aan hoe het coalitieakkoord wordt uitgevoerd, dat Provinciale Staten op 20 april vaststelde.

‘Fryske Music Night 2011’ gaat door en line-up bekend!

Leeuwarden – Verkoop gestart van de kaarten voor de Fryske Music night 2011. En de line-up is bekend. 3 J’s, Elske Dewall, Willeke Alberti en George Baker o.a. op de Fryske Music Night 2011 ‘Jubileumeditie’. Bussen vanuit geheel Fryslân – Dresscode Pompeblêden – Zingen van de schermen –Talenten in 3 minutes of Fame – Tribute […]

Werken naar vermogen is schrikken

Dit jaar naar vermogen zelf inkomen verdienen DOKKUM, 2 maart 2011 – Werken naar vermogen wordt de nieuwe richtlijn voor mensen in een uitkeringssituatie zoals de WAO, Wajong of Bijstand. Het is schrikken voor velen en terecht. Er zullen altijd mensen zijn die op basis van een gegronde, medische of andere reden een beroep doen […]

Bezuinigingsopgave Dongeradeel €1,5 miljoen

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel stelt in de perspectiefnota aan de raad voor om in de takendiscussie uit te gaan van een bezuinigingsopgave van €1,5 miljoen structureel. Deze bezuiniging is nodig om de kortingen van het rijk op te kunnen vangen, maar ook om de komende jaren te kunnen investeren in bestaand […]

Alle 938 waardevolle bomen in Kollumerland op een lijst

KOLLUM – In de gemeente Kollumerland c.a. staan 938 bomen van grote waarde. Het gaat vooral om beeldbepalende exemplaren. Meer dan de helft daarvan, ruim 500, zijn in particulier bezit bij 114 verschillende eigenaren. Al deze bomen staan nu op de lijst waardevolle bomen die het college van B en W op 14 juni 2011 […]

Wethouder Schaafstal opent playground Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG – Wethouder Rik Schaafstal van de gemeente Kollumerland c.a. opent zaterdag 18 juni de nieuwe playground in Kollumerzwaag. Het speelveld, dat door de gemeente is bekostigd en aangelegd, ligt naast de voetbalvelden van voetbalvereniging Friese Boys in Kollumerzwaag en dichtbij basisschool De Stapstien. De opening vindt plaats tijdens de jaarlijkse familiedag van de voetbalvereniging.

Appartementen in voormalige bioscooplocatie

DOKKUM – Postma Projectontwikkeling en Beheer wil het voormalige bioscoop- en snookercentrum aan de Legeweg 31-33 in Dokkum ombouwen tot een appartementencomplex. De ontwikkelaar heeft in samenwerking met de gemeente Dongeradeel een wijzigingsplan opgesteld, die betrekking heeft op de woonfunctie. Het huidige bestemmingsplan, ‘ontspanning en vermaak’, laat deze woonfunctie namelijk niet toe. In het bestemmingsplan […]