Aanpak verpauperde panden Dongeradeel

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil actie ondernemen tegen verpauperde panden. Het college stelt daarom aan de raad voor om de excessenregeling in de welstandsnota uit te breiden, zodat verpauperde panden kunnen worden beschouwd als “in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand”. Door de uitbreiding van de excessenregeling kan de gemeente bij […]

Vikingen veroveren It Badhûs!

DE WESTEREEN – Vrijdag 15 april zal de eerste Viking avond worden georganiseerd in poppodium It Badhûs in De Westereen. Deze avond zal geheel worden geleid door de Vikingen die It Badhûs hebben veroverd. Ze produceren hun eigen muziek en hebben dan ook verschillende groepen samengesteld zo begint de band Jötnar met het verwelkomen van […]

Martin Zijlstra tijdelijk burgemeester Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG – De heer Martin Zijlstra uit Woldendorp gaat per 1 april aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog. Hij blijft aan tot rond de jaarwisseling een opvolger aantreedt voor de heer Bert Swart. Die gaat op 1 april verder als burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Commissaris van de Koningin John Jorritsma […]

Effect plattelandsbeleid beter meetbaar

FRYSLÂN – De inspanningen van het Friese plattelandsbeleid gaat de Provinsje Fryslân meetbaarder en tastbaarder maken. Ook gaat de provincie samen met de ‘Fryske mienskip’ het begrip leefbaarheid duidelijker uitwerken. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek naar de sociaal economische vitaliteit van het Friese platteland. De Noordelijke Rekenkamer deed hiernaar onderzoek.

Bezuiniging Rijk op provincie Fryslân minder groot

FRYSLAN – Fryslân krijgt voortaan jaarlijks € 18 miljoen minder van het Rijk. Hoewel dit een forse vermindering is, was de korting eerder op € 22 miljoen bepaald. De nieuwe berekening staat in het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds, dat volgend jaar in werking gaat. Vanaf 2013 krijgen alle provincies in totaal € 300 miljoen […]

Provincie stelt plannen REC vast

HARLINGEN – Vanuit de milieuvergunning en de technische veiligheid zijn er geen belemmeringen meer om de REC in Harlingen  in bedrijf te nemen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit unaniem besloten. Het brandpreventieplan en het onderhoudsplan zijn vastgesteld. Ook is de brandbeveiliging van het doekenfilter goedgekeurd. Het veiligheidsbeheersysteem is goedgekeurd onder de voorwaarde dat […]

Beste vrijwilligers en evenementgangers, maak Bevrijdingsfestival mede mogelijk

FRYSLAN/LEEUWARDEN – Dit jaar wordt de 20ste editie van het Befrijdingsfestival Fryslan gehouden in de hoofdstad van Friesland. Reden genoeg om het dit jaar groots te vieren met maar liefst vijf podia, 36 bands/acts, het Plein van de Vrijheid, een amfibie project, Kinderfestival en de jaarlijks terugkerende markt op de Groeneweg. Vorig jaar mochten we […]

Nieuwe website brengt toeristen snel op ideeën

REGIO – Toeristen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland hoeven voortaan niet lang meer te zoeken naar wat er te doen is in de regio. Sinds vandaag is er www.opvakantieinhetnoorden.nl: een toeristische website met allerlei informatie over trekpleisters in het gebied. De website is ook in het Duits te raadplegen en tevens te vinden via www.erholungimnorden.de.