Vaargebied De Luts toegankelijker

SLEAT – De gemeente Gaasterlân-Sleat wil het vaargebied van de Luts toegankelijker maken voor de kleine recreatievaart. De gemeente heeft voor het project subsidie aangevraagd bij de provincie via Plattelânsprojekten. Gedeputeerde De Vries: “Dit plan is goed foar natoer- en lânskipwearden. Tagelyk profitearje ûndernimmers, ynwenners en wettersporters yn Fryslân dêrfan. Moai Gaasterlân wurdt hjirmei in […]

Fietspad Leechlân komt er

GROU/WARTEN – Er komt een fietspad tussen Grou en Warten. Hiermee gaat een lang verwachte wens van de plaatselijk belangen Grou, Warten en Wergea in vervulling. Gedeputeerden Piet Adema en Sjoerd Galema fietsten daarom de route van het nieuwe fietspad. Ze werden ontvangen door de leden van de werkgroep fietspad Leechlân. Halverwege ontmoetten ze wethouder […]

Maken van biogas wordt gemakkelijker

FRYSLÂN – Mensen die een biovergister hebben kunnen nog voor de zomer meer producten vergisten. Op dit moment mag bijvoorbeeld bermgras nog niet vergist worden. Terwijl bermgras prima vergist kan worden. Dat geldt ook voor dierlijke mest. De lijst met producten die vergist mogen worden wordt uitgebreid. Dit is het resultaat van overleg tussen Staatssecretaris […]

Financiën Súdwest Fryslân op orde

SNEEK – De gemeente Súdwest Fryslân heeft hard gewerkt om een solide begroting te krijgen. Dat zei wethouder Financiën Maarten Offinga tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Sjoerd Galema. Galema bezocht de gemeente om te praten over de financiën.

ZZP-dag voor lokale ondernemers in de bouw

KOLLUM – Het initiatief kwam van een aantal lokale ondernemers; een dag voor ZZP’ers in de vorm van een kleine Expo met als doel elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de (nieuwe) producten van collega-ondernemers. Een kans om de regionale eenmanszaken die actief zijn in de bouw te ondersteunen en stimuleren. De gemeente […]

Plan voor natuur heeft onzekere toekomst

FRYSLÂN – Meer landbouwgrond omzetten naar natuur. Die natuur laten beheren door particulieren. Dat is het idee achter het plan van de Dienst Landelijk Gebied. DLG is onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Ze maakte het plan in opdracht van de provincie Fryslân. Het werd vandaag aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. […]

Meer collectanten voor cultuur gewenst

  FRYSLÂN – Zes Friese gemeenten krijgen een oproep om het collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân te stimuleren. Commissaris van de Koningin John Jorritsma wil zo de opbrengst van de jaarlijkse Anjercollecte in mei verhogen. Vorig jaar was de opbrengst zo’n 15 procent lager dan een jaar eerder. Het geld komt volledig ten […]

Recordaantal kavelruilen in provincie Fryslân

FRYSLÂN – Meer dan 2600 voetbalvelden aan landbouwgrond verruilde van eigenaar. In totaal is al 1750 ha geruild. In 2010 heeft het Projectbureau Kavelruil Fryslân dertien kavelruilen afgerond. Een kavelruil is het ruilen van grond waardoor boeren beter kunnen werken. Of waardoor de natuur meer de ruimte krijgt. Bij de dertien kavelruilen verwisselde 665 hectare […]

Gemeenteraden stemmen in met structuurvisie Nieuw Stroomland

REGIO – De gemeenteraden van Leeuwarden, Menameradiel en Littenseradiel hebben ingestemd met de structuurvisie voor Nieuw Stroomland. De raden hebben wel kanttekeningen geplaatst bij de structuurvisie. Als het totaalconcept van het Energiepark niet gehandhaafd blijft, wil de raad van Leeuwarden dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt. Ook vroeg de Leeuwarder raad om een stedenbouwkundige die de […]