OV-chipkaart ook bij ouderen geaccepteerd

FRYSLAN – De informatiebijeenkomsten over de OV-chipkaart zijn een groot succes. Daarom heeft de provincie het aantal bijeenkomsten uitgebreid van 11 naar 24. Inmiddels zijn er 21 bijeenkomsten geweest. Ruim 4000 Friezen hebben de infotour bezocht. Half januari vinden de laatste voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Fryslân krijgt manifest verkeersveiligheid

FRYSLÂN – Maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers in 2025 dat is de ambitie in Fryslân. De provincie, Friese gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en andere partijen gaan hiervoor een manifest sluiten. Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie € 1 ,- per inwoner. Zij moeten zelf ook € 1,- per inwoner bijdragen. […]

Jaarwisseling goed verlopen in Dongeradeel

DOKKUM – De jaarwisseling in de gemeente Dongeradeel is rustig verlopen. Er was weinig schade aan gemeentelijke eigendommen en de georganiseerde activiteiten waren feestelijk maar zonder echte incidenten. Verder waren de brandbulten in de verschillende dorpen veilig opgebouwd met schoon hout, waardoor de kosten voor het afvoeren van de restanten konden worden beperkt. De rustige […]

Provinciaal subsidie voor toeristische ondernemers

FRYSLÂN – De provincie stimuleert ook in 2011 bedrijfsinvesteringen in toerisme en recreatie. Dat gebeurt via de Stimuleringsregeling toerisme natuurlijk Fryslân (Stinaf). Ondernemers in die sector kunnen vanaf 17 januari subsidie aanvragen wanneer zij hun bedrijf kwalitatief willen verbeteren. De provincie Fryslân heeft dit jaar 1.034.900 subsidie-euro’s voor ondernemers beschikbaar.

Vaarverbod voor Friese vaarwegen gedeeltelijk ingetrokken

FRYSLÂN – Vanaf 4 januari 00.00 uur wordt het vaarverbod gedeeltelijk ingetrokken. Op de volgende belangrijke beroepsvaarwegen mag weer gevaren worden. Het gaat om de Vaarweg naar Drachten, het Johan Frisokanaal (Prinses Margrietkanaal – industriehaven Heeg) en het Verbindingskanaal in Harlingen tot de Industriebrug.