140519 het nieuwe telefoonnummer van Dongeradeel

DOKKUM – Vanaf dinsdag 1 februari is de gemeente Dongeradeel bereikbaar via het telefoonnummer 140519. De invoering van dit nummer is onderdeel van het Antwoord© dienstverleningsconcept van de rijksoverheid.   Het doel van Antwoord© is om in 2015 een Nederland dekkend netwerk van Klant Contact Centra te hebben. Onderdeel van het dienstverleningsconcept is een herkenbare en […]

Friezen positief over fietspaden

FRYSLÂN – Friezen zijn positiever over de kwantiteit, kwaliteit en veiligheid van de fietspaden dan in 2005. Meer dan driekwart van de Friezen (78%) geeft aan dat er voldoende recreatieve fietspaden zijn, een grote verbetering ten opzichte van 2005 (60%). De kwaliteit van de fietspaden kreeg het rapportcijfer 7,2 (in 2005 een 7,0). Bijna alle […]

Fryske dei in de Wissel

DOKKUM – Afgelopen zaterdag werd in Kringloopbedrijf De Wissel een Fryske dei georganiseerd ter ere van het 10-jarig jubileum dat zij viert. De hele dag kon men kennismaken met typisch Friese producten zoals droge worst van slagerij Weidenaar en Fryske dûmkes en Friese kruidkoek van Bakkerij Oane Kooistra. Daarnaast was er een optreden van de […]

Gemeente Dantumadiel beloont vrijwilligers oud&nieuw

DAMWALD – De laatste jaren is de gemeente Dantumadiel samen met een flinke groep vrijwilligers en dorpsbelangen actief bezig geweest om de oudejaarsfeesten in goede banen te leiden. Deze samenwerking heeft zijn uitwerking zeker niet gemist. De schadebedragen na afloop van oud&nieuw zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Op woensdag 26 januari beloonde de gemeente […]

Armoedebestrijding Fryslân boekt succes

FRYSLÂN – Vanaf 2007 zijn er in Fryslân 22 projecten uitgevoerd om de armoede te bestrijden. Er is in totaal € 3.2 miljoen aan uitgegeven. Door deze projecten zijn er in Fryslân minder mensen financieel en sociaal in de problemen gekomen. Dat concludeert de Taskforce Armoedebestrijding in haar eindrapportage. Door het provinciaal armoedebeleid zijn er […]

Social Media jongerenplatform voor Openbaar Vervoer in Fryslân

FRYSLÂN – Er komt een social media platform voor jongeren voor het Openbaar vervoer in Fryslân. Dit platform zorgt dat jongeren gemakkelijker met de provincie en de openbaar vervoersbedrijven in gesprek kunnen. Het doel hiervan is het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op wensen van jongeren. Jaarlijks reizen jongeren ongeveer 12 ½ miljoen keer […]

Tien jaar kringloopbedrijf De Wissel een begrip in Noordoost-Friesland

DOKKUM – Kringloopbedrijf De Wissel bestaat alweer tien jaar en is intussen een begrip geworden in Noordoost-Friesland. Ter ere van dit jubileum zijn er vanaf 1 december 2010 tot 12 februari 2011 tal van activiteiten georganiseerd in het ruime pand van De Wissel. Afgelopen zaterdag stonden deze activiteiten in het teken van gezondheid. Een warme […]

Heerenveen trekt sollicitanten voor burgervaderschap

HEERENVEEN – Naar het burgemeesterschap van Heerenveen hebben 28 mensen gesolliciteerd. Zeven kandidaten hebben ervaring als burgemeester. Ook dingen acht (oud-)wethouders en twee (oud-)gedeputeerden mee. Zeven vrouwen hebben geschreven. De post komt dit voorjaar vrij door het vertrek van burgemeester de heer Peter de Jonge. Elf geïnteresseerden zijn lid van de PvdA. Ook doen zes […]

Afsluitdijk voldoet niet aan veiligheidsnorm voor overstromingen

FRYSLÂN – De Afsluitdijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voor overstroming. Dit blijkt uit de wettelijk verplichte toetsing op veiligheid. Deze toetsing is een soort APK keuring voor waterkeringen. De provincies Fryslân en Noord-Holland hebben dit vandaag per brief gemeld aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Vaarwegen beter bevaarbaar in Noordwest-Fryslân

FRYSLÂN – De provincie is deze week gestart met bagger- en oeverwerkzaamheden in de vaarwegen in Noordwest-Fryslân. Een deel van de Kleiroute wordt gebaggerd en het Moddergat bij Berltsum wordt dieper en breder. Hiermee wordt Noordwest-Fryslân beter bevaarbaar voor motorboten en sloepen. De projecten worden medegefinancierd door Het Friese Merenproject. Aannemer Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk […]