Apotheker tijdelijk burgemeester Súdwest-Fryslân

REGIO – De heer Hayo Apotheker gaat vanaf 1 januari volgend jaar aan de slag als waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft hem gisteren benoemd. Dit gebeurde na overleg met vertegenwoordigers van de partijen uit de nieuwe gemeenteraad. De gemeente Súdwest-Fryslân ontstaat door het samengaan van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel […]

Provinciale wegen krijgen led-verlichting

FRYSLÂN – Vanaf 2011 wordt er gestart om provinciale wegen te voorzien van led-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie wil zo de CO2 uitstoot terugdringen. De komende jaren wordt er € 2.5 miljoen geïnvesteerd in Led-verlichting. Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks […]

€ 800.000, – voor armoedebestrijding

FRYSLÂN – Ruim € 800.000,- geeft de provincie Fryslân aan zeven projecten die armoede bestrijden. Een project dat zwangere vrouwen informeert over gezond gedrag krijgt  € 140.000,-. Het gaat om vrouwen met weinig inkomen en een lage opleiding. Er wordt € 100.000, – toegekend aan een project voor mensen met een minimuminkomen. Zij worden geïnformeerd […]

Sûdwest Frieslân een feit

SNEEK – De nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân ondertekenen op dinsdag 7 december een samenwerkingsagenda. De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De samenwerkingsagenda is opgesteld om vanaf die datum als nieuwe gemeente een vliegende start te kunnen maken.   In de […]

Vrijwilligers helpen gemeente met bomen snoeien

BURUM – Zes vrijwilligers zullen op zaterdag 11 december a.s. samen met wethouder Jelle Boerema een aantal wilgen knotten aan de Kloosterweg in Burum. Aanleiding hiervoor zijn de binnengekomen reacties van burgers op het voornemen van de gemeente Kollumerland c.a. om deze wilgen te kappen. Een groot aantal mensen wilde de bomen behouden en is […]

Winter in Dokkum en omstreken

 DOKKUM – Na de winter van vorig jaar zaten we natuurlijk te wachten op het vervolg voor dit jaar. Sommige mensen onder ons dachten dat er vorig jaar zoveel winter was geweest, dat we nu nergens op hoefden te rekenen. Toch is koning winter weer langsgekomen en wel met een heel dik pak sneeuw. Op […]

Noordoost Friese gemeenten weer samen naar Bedrijven Contactdagen

DOKKUM – Net als vorig jaar gaan de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel samen naar de Bedrijven Contactdagen. De voorbereidingen voor het Ondernemersplein Noordoost Fryslân zijn onlangs opgestart door de gemeenten en de deelnemende bedrijven. Nieuw is dat er dit jaar een aparte website komt voor de Noordoost Friese deelnemers. […]

Duizend jaar oud verhaal Friese boeren bij Anjum

ANJUM – Honderden lagen van een terp ten oosten van Anjum vertellen het verhaal van de Friese boeren die hier 1000 jaar geleden leefden. Dankzij archeologisch onderzoek kunnen we dat verhaal nu doorvertellen. Het is vastgelegd in een rijk geïllustreerd boek dat vrijdag 3 december door professor Daan Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden […]

Beleef Noordoost Fryslân op je smartphone

BURGUM – Op zoek naar de nieuwste aanbiedingen of een mooie evenement? Vanaf vandaag kan iedereen met een smartphone in heel Noordoost Fryslân deze informatie gemakkelijk vinden. De mobiele applicatie is een initiatief van de Noordoostelijke Friese gemeenten, het onderwijs en bedrijfsleven. Gebiedsgedeputeerde Piet Adema mocht als eerste de mobiele applicatie in ontvangst nemen. “ […]

Strippenkaart langer in Fryslân

FRYSLÂN – De strippenkaart verdwijnt niet per 23 december uit Fryslân. Dat heeft Minister Schultz van Haegen vanavond na overleg met de provincie Fryslân besloten. Het uitzetten van de strippenkaart wordt opgeschort. Schultz:’ Samen met Fryslân wil ik de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer in het Noorden waarborgen. Daarom houden we de strippenkaart tot er […]